De registratie van een voucher lukt niet in GIR. Wat moet ik doen?

Een voucher kan enkel geregistreerd worden als:

  • er een budgetlijn aanwezig is;
  • er voldoende zorggebonden punten beschikbaar zijn.

Meer informatie over de registratie in de GIR vindt u op de pagina Uw gebruikers registreren.