Geldt de leeftijdsgrens van 65 jaar ook binnen de pilootfase?

Rechtstreeks toegankelijke hulp is ook in de pilootfase (enkel) inzetbaar voor personen met een (vermoeden van) handicap. De erkenning of het vermoeden van handicap moet daarbij al voor de leeftijd van 65 jaar aanwezig zijn.

De voorwaarden om van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening gebruik te maken, vindt u op deze webpagina.

In het kader van de opvolging en evaluatie van (uw initiatief binnen) de pilootfase is het zinvol te weten welke problemen u precies ervaart als gevolg van deze regel. Geef zeker aan welke aanpassingen nodig en wenselijk zijn en waarom.