Is het opmaken van een IDO binnen de context van de pilootfase RTH verplicht?

Voorafgaand aan het starten van de ondersteuning moet een individuele dienstverleningsovereenkoms (IDO) met de cliënt opgemaakt worden. Dat geldt ook voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH):

www.vaph.be/professionelen/rth/kwaliteit/kwaliteitseisen/overeenkomst-met-gebruiker

Binnen de context van de pilootfase willen we echter nagaan hoe RTH nog meer dan vandaag snel en flexibel, laagdrempelig en nabij, vraaggericht en op maat, en geïntegreerd en afgestemd kan worden gerealiseerd. Om ondersteuning ‘snel’ en ‘laagdrempelig’ op te kunnen starten, willen we binnen de pilootfase soepeler omgaan met de verplichtingen rond de opmaak van een individuele dienstverleningsovereenkomst.

Een minimale neerslag van de voornaamste afspraken blijft wel belangrijk wanneer een individueel RTH-traject wordt gestart.