Kan ik de gegevens inkijken die mijn zorgaanbieder bezorgde?

Ja.

De gegevens vindt u in de brief die u midden oktober 2019 kreeg van het VAPH en in het e-loket mijnvaph.be