Mijn budget daalt. Kan of moet ik nu een hoger budget aanvragen?

Neen.

Hebt u uw ondersteuning niet veranderd sinds 1 januari 2017 of geen nieuwe terbeschikkingstelling ontvangen? Dan krijgt u dezelfde ondersteuning van uw zorgaanbieder. Een hoger budget aanvragen hoeft niet.

Kunt u aantonen dat uw ondersteuningsnood sinds 1 januari 2017 beduidend groter en intensiever is geworden, dan kunt u overwegen de herzieningsprocedure te doorlopen. Blijkt na die procedure dat u meer budget nodig hebt, dan wordt uw vraag geprioriteerd.