Moet wie gebruik maakt van een multifunctioneel centrum (MFC) ook woon- en leefkosten betalen?

Het systeem van woon- en leefkosten is niet van toepassing op gebruikers van een multifunctioneel centrum (MFC). Multifunctionele centra werken nog altijd met een bijdragesysteem, ook na 1 januari 2021. 

Een MFC kan sinds 2017, als vergunde zorgaanbieder, ook personen ondersteunen die een persoonsvolgend budget hebben. Wie een persoonsvolgend budget heeft en in 2017 of later een individuele dienstverleningsovereenkomst sloot, betaalt al woon- en leefkosten. 

Wie gebruik maakt van een MFC en een aanvraag heeft ingediend voor een persoonsvolgend budget, maar dat nog niet ter beschikking gekregen heeft, zit nog altijd in het MFC-systeem en betaalt een bijdrage.

Lees meer over de MFC-bijdragen