Moeten de vergunde zorgaanbieders bij kortverblijf rekening houden met het maximum van 8 punten rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-punten)?