Moeten de vergunde zorgaanbieders bij kortverblijf rekening houden met het maximum van 8 punten rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-punten)?

De vergunde zorgaanbieder hoeft geen rekening te houden met het maximum van 8 RTH-punten dat voor gebruikers van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) van toepassing is.

Kortverblijf wordt immers uitgedrukt in een aantal nachten (maximaal 60) waarop de gebruiker recht heeft. Het exacte aantal nachten waarop u recht hebt en het aantal dat u al gebruikt hebt, kunt u raadplegen via het e-loket mijnvaph.be.