Wat moet er in de overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder staan?

In uw individuele dienstverleningsovereenkomst moet afgesproken zijn:

  • hoeveel budget u inzet bij uw vergunde zorgaanbieder(s);
  • welke ondersteuning u precies krijgt (bv. 2 dagen dagondersteuning, 3 nachten woonondersteuning, 20 uren individuele praktische hulp) en hoeveel punten u daarvoor inzet;
  • welke opzegtermijnen gelden;
  • of u met voucher of in cash betaalt;
  • wat uw persoonlijke bijdrage is (uiterlijk tot eind 2020) of hoeveel u betaalt voor woon- en leefkosten;

Dat alles schept duidelijkheid voor u, voor uw zorgaanbieder(s) en voor het VAPH.

Meer informatie over de individuele dienstverleningsovereenkomst vindt u op de pagina Recht op een schriftelijke overeenkomst met de zorgaanbieder.