Wat is schoolvervangende dagopvang?

De multifunctionele centra kunnen twee vormen van dagopvang aanbieden:

  • schoolaanvullende dagopvang: bij deze dagopvang gaan de kinderen of jongeren naar school. Voor, na en tijdens de schooluren worden ze begeleid door het multifunctioneel centrum.
  • schoolvervangende dagopvang: bij deze dagopvang wordt er tijdens de schooluren voor de kinderen of jongeren een alternatief programma aangeboden. Het gaat zowel om de kinderen of jongeren die vrijgesteld zijn van leerplicht als om kinderen of jongeren die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan. Er wordt natuurlijk zoveel mogelijk samengewerkt met de school.

Tijdens die dagopvang kan uw kind ook gebruik maken van verschillende vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, structurering ...).

Om het juiste aanbod te kennen, neemt u best contact op met een multifunctioneel centrum naar keuze. De aanvraag voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP) , een dienst van de jeugdhulp binnen Opgroeien, een agentschap van de Vlaamse overheid.