Welke betaalbewijzen voor aankopen van hulpmiddelen aanvaardt het VAPH?

Het VAPH kan volgende betaalbewijzen voor aankopen van hulpmiddelen en aanpassingen aanvaarden:

  • een kopie van het rekeninguittreksel
  • een kopie van het resultaat van de gegeven homebanking-opdracht met vermelding van bedragen/codenummer. Dus NIET de gegeven opdracht zelf, want dat is onvoldoende.
  • een bewijs van storting (bv. van het postkantoor - tegenwoordig elektronisch met streepjescode).
  • het getypte woord 'voldaan' op de factuur
    Als ‘voldaan’ wordt geschreven, dan is er wel nog een stempel of handtekening van de leverancier noodzakelijk.
  • het kasticket of factuur van het grootwarenhuis. Er is geen bijkomend betaalbewijs nodig.
  • het door de bank afgestempelde stortingsformulier (= het bewijs dat de betaalopdracht in uitvoering is)

Het VAPH aanvaardt geen klantenstrookje van een stortingsbewijs waar enkel ‘betaald’ of ‘voldaan’ op vermeld wordt. Op het klantenstrookje moet er dus minstens ook een bank- of poststempel voorkomen.

Meer informatie over hulpmiddelen en aanpassingen vindt u op de pagina Hulpmiddelen en aanpassingen.