Wie betaalt de tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel met bijhorende aanpassingen uit?

Als u een tegemoetkoming vroeg bij het VAPH voor de aankoop van een mobiliteitshulpmiddel, eventueel met aanpassingen, en het VAPH bezorgde u daarvoor een goedkeuring, dan zal het VAPH de toegekende tegemoetkoming uitbetalen. U kunt de factuur ook na 1 januari 2019 nog aan het VAPH bezorgen. 

Let wel: Een goedkeuring van het VAPH blijft twee jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het agentschap. Binnen die termijn moet u dus tot de aankoop overgaan. U moet de factuur ook binnen het jaar na de aankoop aan het provinciaal kantoor van het VAPH bezorgen. Zo niet, kan het VAPH de tegemoetkoming niet uitbetalen. 

Meer informatie over mobiliteitshulpmiddelen