Functieverlies in een onderste lidmaat

Functieverlies in een onderste lidmaat
Ernstgraad van het functieverlies Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen m.b.t. steunen op aangedane lidmaat% verlies (ICF) 1 OL
(Hou rekening met inspanningstolerantie, onbehandelbare pijn, anatomische afwijkingen die de normale functie belemmeren)
Spierkracht 1 OL
(bv. op basis van MRC schaal: scores 0-5)
Ongecontroleerde bewegingen 1 OL (dystonie, choreoathetose, spasticiteit ...)
LichtLoophulpmiddel of orthese ondersteunt, maar is niet essentieel.5-24%Beweging tegen weerstand mogelijk, maar zwakker dan normaal (MRC 4)Soms aanwezig (minder dan 25% van de tijd)
Matig

Steunen op het aangedane been is beperkt mogelijk. Daardoor is ondersteuning door derden, loophulpmiddel of gebruik van steunpunten nodig bij stappen.

Steunfunctie is mogelijk mits gebruik van orthese of prothese. In bijzondere omstandigheden of bij specifieke activiteiten waarbij orthese of prothese niet kan gebruikt worden, is steunen beperkt of niet mogelijk.

25-49%Beweging mogelijk tegen de zwaartekracht in, maar niet tegen weerstand (MRC 3)Frequent aanwezig (minder dan 50% van de tijd)
ErnstigSteunen op het aangedane been is vrijwel onmogelijk, ook niet met gebruik van orthese of prothese.50-95%Beweging enkel mogelijk als zwaartekracht geëlimineerd wordt (MRC 2)Meestal aanwezig (minder dan 90% van de tijd)
VolledigSteunen op het aangedane been is onmogelijk, ook niet met gebruik van orthese of prothese.96-100%Geen beweging/merkbare spieractiviteit resulteert niet in een gerichte, nuttige beweging (MRC 0-1)Altijd aanwezig

In de toetstabel worden verschillende termen gebruikt. Hieronder vindt u een verdere toelichting bij de termen:

  • Loophulpmiddel = rollator, looprek, (krukken of stok)
  • Orthese = bijvoorbeeld enkel-voetorthese (EVO of AFO) of voetheffer, beenorthese
  • Situaties waarbij men de orthese/prothese niet kan gebruiken = bijvoorbeeld orthese/prothese die niet kan gebruikt worden in de badkamer en/of ‘s nachts, bijvoorbeeld prothese die uitzonderlijk niet kan gebruikt worden wegens wonde aan de stomp
  • MRC-spierkrachtschaal (Medical Research Council-spierkrachtschaal) = een schaal voor het manueel meten van de spierkracht. De MRC-spierkrachtschaal heeft 6 klassen gaande van 5 (normale kracht) tot en met 0 (geen contractie). Scores worden per spiergroep gegeven, bijvoorbeeld voor heupbuigers, heupstrekkers, kniebuigers, kniestrekkers ...
MRC-Spierkrachtschaal
GraadBeschrijving
5Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in en tegen volle weerstand. De kracht is normaal.
4Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in en tegen enige weerstand. Soms gesplitst in 4 min als men een beetje weerstand kan uitoefenen, 4 plus als men veel weerstand kan uitoefenen (4 plus = bijna normaal).
3

Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in, maar zonder weerstand. Lidmaat kan opgetild worden.

Visuele weergave van niveau 3
2

Een beweging kan men uitvoeren als de zwaartekracht opgeheven is. Lidmaat kan horizontaal bewogen (geschoven) worden op onderlaag, maar kan niet opgetild worden.

Visuele weergave van niveau 2
1De spiercontractie is zichtbaar, maar leidt tot niets. Er is geen bewegingseffect.
0Er is absoluut geen spiercontractie.
  • Ongecontroleerde bewegingen: niet alleen de frequentie, maar vooral de ernst van de ongecontroleerde bewegingen is van belang. De ernst van de ongecontroleerde bewegingen uit zich voornamelijk in de nood aan hulpmiddelen.