Functieverlies in wervelzuil of bekken

Functieverlies in wervelzuil of bekken
Ernstgraad van het functieverliesGebruik hulpmiddelen/aanpassingen m.b.t. ‘zitten en staand activiteiten uitvoeren’

% verlies (ICF)

(Hou rekening met inspanningstolerantie, onbehandelbare pijn, anatomische afwijkingen die de normale  functie belemmeren)

Spierkracht (bv. op basis van MRC-schaal: scores 0-5)Ongecontroleerde bewegingen (dystonie, choreoathetose, spasticiteit ...)Hulp van ‘derden’, inzonderheid bij transfers
LichtHulpmiddelen/aanpassingen ondersteunen, maar zijn niet essentieel.5-24%Beweging tegen weerstand mogelijk, maar wel zwakker dan normaal (MRC 4)Soms aanwezig (minder dan 25% van de tijd)Kan zonder steun, hulpmiddelen of steunpunten
Matig

Zitten of staand activiteiten uitvoeren is enkel mogelijk mits gebruik van hulpmiddelen. Een volgehouden actieve zithouding is enkel mogelijk mits gebruik van beperkte hulpmiddelen/aanpassingen zoals een stoel met zadelzit of abductieklos en andere positioneringstoebehoren. Staand activiteiten uitvoeren is enkel mogelijk mits gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen zoals een trippelstoel.

Zitten en staand activiteiten uitvoeren is mogelijk mits gebruik van romporthese (corset). In bijzondere omstandigheden of bij specifieke activiteiten waarbij de romporthese (corset) niet kan gebruikt worden, is zittend en staand activiteiten uitvoeren niet mogelijk.

25-49%Beweging mogelijk tegen de zwaartekracht in, maar niet tegen weerstand (MRC 3)Frequent aanwezig (minder dan 50% van de tijd)Enkel mogelijk mits steun van derden, hulpmiddelen of gebruik van steunpunten
Ernstig

Zitten is enkel mogelijk mits ingrijpende hulpmiddelen/aanpassingen zoals een stoel met zitschaal of zitkanteling in combinatie met diverse pelotten om een passieve zithouding te verzekeren of om ongecontroleerde bewegingen te remmen. Staand activiteiten uitvoeren is vrijwel onmogelijk. 

Dit functieverlies heeft doorgaans ook een impact op de activiteit ‘zich verplaatsen’ met een matig tot ernstig functieverlies in beide onderste ledematen tot gevolg. Kies in dat geval een doelgroep onder functieverlies onderste ledematen.

50-95%Beweging enkel mogelijk als de zwaartekracht geëlimineerd wordt; beweging is minder uitgebreid dan normaal (MRC 2)Meestal aanwezig (minder dan 90% van de tijd)Hulpmiddelen en aanpassingen nodig; persoon helpt zelf

In de toetstabel worden verschillende termen gebruikt. Hieronder vindt u een verdere toelichting bij de termen:

  • MRC-spierkrachtschaal (Medical Research Council-spierkrachtschaal) = een schaal voor het manueel meten van de spierkracht. De MRC-spierkrachtschaal heeft 6 klassen gaande van 5 (normale kracht) tot en met 0 (geen contractie). Scores worden per spiergroep gegeven, bijvoorbeeld voor heupbuigers, heupstrekkers, kniebuigers, kniestrekkers ...
MRC-Spierkrachtschaal
GraadBeschrijving
5Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in en tegen volle weerstand. De kracht is normaal.
4Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in en tegen enige weerstand. Soms gesplitst in 4 min als men een beetje weerstand kan uitoefenen, 4 plus als men veel weerstand kan uitoefenen (4 plus = bijna normaal).
3

Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in, maar zonder weerstand. Lidmaat kan opgetild worden. 

Visuele weergave van niveau 3
2

Een beweging kan men uitvoeren als de zwaartekracht opgeheven is. Lidmaat kan horizontaal bewogen (geschoven) worden op onderlaag, maar kan niet opgetild worden. 

Visuele weergave van niveau 2
1De spiercontractie is zichtbaar, maar leidt tot niets. Er is geen bewegingseffect.
0Er is absoluut geen spiercontractie.
  • Ongecontroleerde bewegingen: niet alleen de frequentie, maar vooral de ernst van de ongecontroleerde bewegingen is van belang. De ernst van de ongecontroleerde bewegingen uit zich voornamelijk in de nood aan hulpmiddelen.