Geldt de meldingsplicht voor alle organisaties?

Alle organisaties die gevat zijn door het kwaliteitsbesluit, namelijk vergunde zorgaanbieders, RTH-aanbieders, MFC’s en DOP’s, hebben meldingsplicht. 

Bij mobiele en ambulante begeleiding verwachten organisaties weinig tot geen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag omdat gebruikers tijdens de ondersteuning niet met elkaar in aanraking komen. Al is de prevalentie laag, het is niet uitgesloten en er moet wel een kader voor bestaan.

Ook bij ernstige gebeurtenissen maken we geen onderscheid tussen rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning.