Het VAPH moet een IDO aanvaarden. Hoe gaat het VAPH de IDO’s controleren? Zal dit streekproefgewijs zijn of moeten zorgaanbieders die registreren vóór de ondersteuning start?

Het VAPH vraagt niet standaard alle IDO’s op. In het kader van persoonsvolgende budgetten en persoonlijke-assistentiebudgetten gebeurt er een controle op basis van de gegevens uit de IDO die geregistreerd moeten worden in de VAPH-applicaties. Bij een cashovereenkomst moet de gebruiker of zijn vertegenwoordiger enkele gegevens registreren via mijnvaph.be of schriftelijk via een formulier. Bij een voucherovereenkomst moet de vergunde zorgaanbieder enkele gegevens registreren in de GIR. Wanneer er bijvoorbeeld een conflict zou zijn met een andere overeenkomst, bestedingsregels niet gevolgd worden of er niet voldoende persoonsvolgend budget beschikbaar is voor de voucher die men wil registreren, wordt de overeenkomst niet aanvaard. 

Daarnaast is het mogelijk dat in het kader van steekproefcontroles of specifieke vragen IDO’s opgevraagd worden. Ook Zorginspectie kan controle uitvoeren op de IDO’s. Dat geldt ook voor ondersteuning door een multifunctioneel centrum of rechtstreeks toegankelijke hulp.

Meer informatie vindt u in het document ‘Extra informatie’ bij de model-IDO PVB en model-IDO MFC-PAB.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO