Telefoneren met vaste lijn

Telefoneren is voor de meeste dove en slechthorende personen een moeilijke opdracht. De vaste telefoon of smartphone versterkt het gesprokene onvoldoende en de boodschap kan niet ondersteund worden met visuele informatie (spraakafzien door middel van mimiek en lichaamstaal). 

Voor dove en slechthorende personen zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar die het spraakverstaan bij het telefoneren via een vaste telefoon kunnen verbeteren: