Zich herinneren

Hulpmiddelen voor het geheugen

Hulpmiddelen voor het geheugen kunnen eenvoudige niet-technologische (vb. nota’s, post-it’s, agenda, (prik)bord), laagtechnologische (vb. alarmklok of polshorloge) of hoogtechnologische hulpmiddelen (vb. smartphone, computer met bepaalde software of apps) zijn.