Ik heb een toewijzing maar nog geen terbeschikkingstelling en ik weet niet welke budgetbepaling werd toegepast bij mijn vraag. Waar kan ik dat terugvinden?

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u controleren of bij uw vraag de oude of nieuwe budgetbepaling werd toegepast. In het menu ‘Ondersteuning’ > ‘Persoonsvolgend budget’ krijgt u een overzicht van al uw aanvragen van een persoonsvolgend budget. De vragen in de status ‘beslissing toewijzing’ zijn de vragen waarbij een budget werd toegewezen en waarmee u op de wachtlijst staat. Wanneer u voor een specifieke vraag verder doorklikt naar ‘Detail PVB’, kunt u bij de budgetcategorie controleren welke budgetbepaling werd toegepast:

  • Ziet u een Romeins cijfer? Dan werd de oude budgetbepaling toegepast. 
  • Ziet u de letters ‘BC_’ gevolgd door een gewoon cijfer? Dan werd de nieuwe budgetbepaling toegepast.