Ik zie de vork 4-5 nachten deeltijds verblijf niet staan. Wij hebben dit wel zo in onze IDO's opgenomen.

Die vork is niet opgenomen in de regelgeving van multifunctionele centra. Daarom werd die niet opgenomen in dit overzicht. De registratie van 4-5 nachten deeltijds verblijf heeft te maken met de rapportering aan de zorgkas. Daarvoor verwijzen we graag naar het document ‘Richtlijnen MFC’.