Kunnen we ergens terugvinden welke stappen of procedures we moeten ondernemen als ouders nalatig zijn in het betalen van de cliëntbijdrage?

Meer uitleg daarover vindt u in de infonota op de volgende webpagina: https://www.vaph.be/professionelen/mfc/subsidiering/bijdragen