Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op de Belgische website www.info-coronavirus.be vindt u algemene informatie over het coronavirus. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.

U kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be

Alle informatie over het vaccin kunt u vinden op www.laatjevaccineren.be.

Op onderstaande pagina’s vindt u meer uitleg over de maatregelen die het VAPH treft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Direct naar
Jongeman met syndroom van Down in de serre

Informatie voor personen met een handicap

Een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.

man in de rolstoel in gesprek met andere man aan tafel

Informatie voor professionelen

Een overzicht van relevante info over het coronavirus voor professionelen.

- Nieuwsberichten