Algemeen

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op de Belgische website www.info-coronavirus.be(opent nieuw venster) vindt u algemene informatie over het coronavirus. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs(opent nieuw venster).

U kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be

Alle informatie over het vaccin kunt u vinden op www.laatjevaccineren.be(opent nieuw venster).

Op onderstaande pagina’s vindt u meer uitleg over de maatregelen die het VAPH treft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Direct naar