Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Het VAPH zet zijn dienstverlening maximaal verder. De kantoren zijn echter gesloten voor bezoekers. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be, en neem bij vragen contact op per telefoon of via het vragenformulier.

Op de Belgische website www.info-coronavirus.be vindt u algemene informatie over het coronavirus. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.

U kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be

Op onderstaande pagina’s vindt u meer uitleg over de maatregelen die het VAPH treft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Direct naar
Jongeman met syndroom van Down in de serre

Informatie voor personen met een handicap

Een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.

man in de rolstoel in gesprek met andere man aan tafel

Informatie voor professionelen

Een overzicht van relevante info over het coronavirus voor professionelen.

Cijfers met betrekking tot VAPH-zorgaanbieders

Tabel met cijfers over de ondersteuning die momenteel door vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra (MFC’s) en aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) geboden wordt. U vindt er ook het aantal mensen van wie men vermoedt dat ze besmet zijn of van wie de besmetting door testing is vastgesteld en de gegevens over de ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens dat gemeld is.

- Nieuwsberichten