Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.

- COVID-19: kaderrichtlijnen

De vaccinatiecampagne in combinatie met de algemeen geldende maatregelen zorgen sinds enkele weken voor een daling in de besmettingscijfers. Naar aanleiding van de verdere versoepelingen in de maatschappij kon ook binnen de sector voor personen met een handicap vanaf woensdag 9 juni 2021 overgestapt worden naar de richtlijnen zoals geformuleerd in situatie 1.

Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 28 juni 2021

U vindt hieronder een richtinggevend kader voor:

Direct naar

Informatie over vaccinatie in de sector voor personen met een handicap

De vaccinaties in de sector voor personen met een handicap zijn afgerond voor de residentiële voorzieningen en de dagcentra. Momenteel zijn de vaccinaties voor jongeren vanaf 12 jaar opgestart. Jongeren die gebruik maken van een multifunctioneel centrum kunnen zich laten vaccineren in het vaccinatiecentrum van domicilie of collectief via de voorziening.

Extra maatregelen om de zorg en ondersteuning tijdens de coronaperiode verder te kunnen zetten

Het verderzetten van ondersteuning voor gebruikers van zorg en ondersteuning en hun mantelzorgers is absoluut noodzakelijk, zelfs in deze zeer moeilijke omstandigheden. Om dat mogelijk te maken, voorziet de Vlaamse Regering in bijkomende ondersteunende maatregelen en financiële compensaties.

Bezoekregeling

Iedere bewoner heeft recht op bezoek. Uw zorgaanbieder hanteert een uitgeschreven bezoekregeling.

Kampen en vakantiewerking

Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Dat geldt zowel voor de individuele persoon met handicap die deelneemt aan (externe) activiteiten, als voor de organisatie die ze organiseert.

Specifieke aandachtspunten voor gebruikers van MFC’s

Aandachtspunten met betrekking tot combinatie MFC en PAB, noodzakelijke therapie, globale individuele ondersteuning, samenwerking met onderwijs en collectief vervoer

- Nieuwsberichten

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.