Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Het VAPH zet zijn dienstverlening maximaal verder. De kantoren zijn echter gesloten voor bezoekers. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be, en neem bij vragen contact op per telefoon of via het vragenformulier.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.

Direct naar

Versoepelen van de overstap tussen de thuissituatie en de voorziening

Vanaf 25 mei is het weer mogelijk om in bepaalde gevallen over te stappen van de voorziening naar thuis of omgekeerd.

Doorstart multifunctionele centra

Vanaf 18 mei is een gedeeltelijke en voorwaardelijke verruiming van verblijf en van schoolaanvullende en schoolvervangende opvang mogelijk.

Doorstart ambulante en mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning

Vanaf 18 mei is een gedeeltelijke en voorwaardelijke verruiming van ambulante en mobiele begeleiding en dagondersteuning mogelijk. 

Bezoekregeling

Sinds 4 mei is bezoek bij sommige zorgaanbieders mogelijk.

Begeleidende maatregelen voor budgethouders

De Vlaamse Regering neemt een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor PAB- en PVB-budgethouders te beperken.

- Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen worden regelmatig aangevuld. Ook voor andere doelgroepen wordt indien nodig nog info toegevoegd in de vorm van veelgestelde vragen. Neem regelmatig een kijkje op deze pagina.

Veelgestelde vragen van personen met een handicap over multifunctionele centra m.b.t. corona

Alle veelgestelde vragen van personen met een handicap over multifunctionele centra m.b.t. corona >

Veelgestelde vragen van personen met een handicap over de doorstart van ambulante/mobiele begeleiding en dagondersteuning

Alle veelgestelde vragen van personen met een handicap over de doorstart van ambulante/mobiele begeleiding en dagondersteuning >

Veelgestelde vragen van budgethouders m.b.t. corona

Alle veelgestelde vragen van budgethouders m.b.t. corona >

Veelgestelde vragen over het coronavirus voor gebruikers van diensten of voorzieningen van het VAPH

Alle veelgestelde vragen over het coronavirus voor gebruikers van diensten of voorzieningen van het VAPH >

Veelgestelde vragen van personen met een handicap m.b.t. corona (algemeen)

Alle veelgestelde vragen van personen met een handicap m.b.t. corona (algemeen) >

  

- Nieuwsberichten

   

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.