Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.

- COVID-19: kaderrichtlijnen

De vaccinatiecampagne van de collectiviteiten binnen de VAPH-sector schept bij veel gebruikers en zorgaanbieders de verwachting naar versoepeling van de geldende maatregelen. Die verwachting is zeer begrijpelijk, maar toch zal een snelle en uitgebreide versoepeling nog niet kunnen. De epidemiologische situatie is over heel Vlaanderen nog steeds ernstig. Voor VAPH erkende en vergunde zorgaanbieders wil dit zeggen dat situatie 3 binnen de richtinggevende kaders nog steeds van toepassing is. In onderstaande mededeling kunt u lezen welke versoepelingen mogelijk zijn en onder welke voorwaarden.

Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 23 maart 2021

U vindt hieronder een richtinggevend kader voor:

Direct naar

Extra maatregelen om de zorg en ondersteuning tijdens de coronaperiode verder te kunnen zetten

Het verderzetten van ondersteuning voor gebruikers van zorg en ondersteuning en hun mantelzorgers is absoluut noodzakelijk, zelfs in deze zeer moeilijke omstandigheden. Om dat mogelijk te maken, voorziet de Vlaamse Regering in bijkomende ondersteunende maatregelen en financiële compensaties.

Bezoekregeling

Er wordt niet meer uitgegaan van een bezoekverbod, maar van het recht op bezoek. Uw zorgaanbieder werkt een bezoekregeling uit, rekening houdend met bepaalde principes.

Kampen en vakantiewerking

Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Dat geldt zowel voor de individuele persoon met handicap die deelneemt aan (externe) activiteiten, als voor de organisatie die ze organiseert.

Specifieke aandachtspunten voor gebruikers van MFC’s

Aandachtspunten met betrekking tot combinatie MFC en PAB, noodzakelijke therapie, globale individuele ondersteuning, samenwerking met onderwijs en collectief vervoer

- Nieuwsberichten

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.