Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.

- Opflakkering COVID-19-epidemie: lokale aansturing en mogelijke maatregelen

Op 16 oktober 2020 nam het Overlegcomité maatregelen om het aantal besmettingen met COVID-19 terug te dringen en een verdere escalatie te voorkomen. Die maatregelen hebben een impact op de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. 

Wat die maatregelen betekenen voor de lokale aansturing en richtinggevende kaders die we eerder al communiceerden, en voor de bezoekregeling, leest u in de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 23 oktober 2020.

Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 23 oktober 2020

Op het federale niveau wordt er momenteel gewerkt aan een ‘COVID-19-barometer’. Die zal mogelijk impact hebben op de richtlijnen en communicatie van het VAPH. Als dat zo is, brengen we u daarvan op de hoogte.

U vindt hieronder een richtinggevend kader voor:

Direct naar

Begeleidende maatregelen voor budgethouders

De Vlaamse Regering neemt maatregelen om de financiële impact van corona voor PAB- en PVB-budgethouders te beperken. Zo kan een budgethouder in de COVID-19-periode een financiële compensatie krijgen voor de extra kosten die hij maakt om thuis zorg en ondersteuning te organiseren. 

- Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen worden regelmatig aangevuld. Ook voor andere doelgroepen wordt indien nodig nog info toegevoegd in de vorm van veelgestelde vragen. Neem regelmatig een kijkje op deze pagina.

Veelgestelde vragen van personen met een handicap over multifunctionele centra m.b.t. corona

Alle veelgestelde vragen van personen met een handicap over multifunctionele centra m.b.t. corona >

Veelgestelde vragen van personen met een handicap over begeleiding, dagopvang en verblijf voor volwassenen m.b.t. corona

Alle veelgestelde vragen van personen met een handicap over begeleiding, dagopvang en verblijf voor volwassenen m.b.t. corona >

Veelgestelde vragen van budgethouders m.b.t. corona

Alle veelgestelde vragen van budgethouders m.b.t. corona >

Veelgestelde vragen van personen met een handicap m.b.t. corona (algemeen)

Alle veelgestelde vragen van personen met een handicap m.b.t. corona (algemeen) >

  

- Nieuwsberichten

   

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.