Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.

- COVID-19: kaderrichtlijnen

Het Overlegcomité besliste op 17 september ’21 om over te gaan tot een gedifferentieerde aanpak van de epidemiologische situatie in België. Voor Vlaanderen betekent dat een maximale terugkeer naar het normale sociale, maatschappelijke, culturele … leven rekening houdend met de preventieve en beschermende maatregelen. In lijn met de beslissing van het Overlegcomité en met goedkeuring van de Vlaamse Taskforce COVID-19, kunnen de zorgaanbieders binnen de VAPH-sector maximaal terugkeren naar een normale werking. 

De preventieve en hygiënische maatregelen waaronder extra handhygiëne, mondmaskergebruik en ventilatie, samen met een verhoogde aandacht voor kwetsbare personen die niet gevaccineerd zijn, blijven belangrijk, net als de quarantaine- en isolatiemaatregelen in geval van een (vermoeden van een) besmetting. Voor de mondmaskerplicht blijven de richtlijnen gelden die in de mededeling van 6 september 2021 gecommuniceerd werden. 

We hebben met zijn allen gedurende meer dan anderhalf jaar ervaring opgedaan in het omgaan met de coronapandemie. We geven de zorgaanbieders nu in alle vertrouwen de verantwoordelijkheid om binnen de federaal vastgelegde richtlijnen en aanbevelingen, rekening houdend met de eigen situatie, de verdere aanpak vorm te geven. Dat betekent dat wat de richtlijnen betreft, we het onderscheid tussen de situaties 0, 1, 2 en 3 niet langer hanteren.

Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders - 8 oktober 2021 - Loslaten van de richtlijnen

Direct naar

Extra maatregelen om de zorg en ondersteuning tijdens de coronaperiode verder te kunnen zetten

Het verderzetten van ondersteuning voor gebruikers van zorg en ondersteuning en hun mantelzorgers is absoluut noodzakelijk, zelfs in deze zeer moeilijke omstandigheden. Om dat mogelijk te maken, voorziet de Vlaamse Regering in bijkomende ondersteunende maatregelen en financiële compensaties.

Bezoekregeling

Iedere bewoner heeft recht op bezoek. Uw zorgaanbieder hanteert een uitgeschreven bezoekregeling.

Kampen en vakantiewerking

Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Dat geldt zowel voor de individuele persoon met handicap die deelneemt aan (externe) activiteiten, als voor de organisatie die ze organiseert.

Specifieke aandachtspunten voor gebruikers van MFC’s

Aandachtspunten met betrekking tot combinatie MFC en PAB, noodzakelijke therapie, globale individuele ondersteuning, samenwerking met onderwijs en collectief vervoer

- Nieuwsberichten

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.