Moet een addendum of bijlage telkens door bewindvoerder ondertekend worden of is de handtekening van de gebruiker in dat geval voldoende?

Beide partijen moeten de overeenkomst ondertekenen:

  • de budgethouder of de zorgvolmachthouder/lasthebber in naam van de budgethouder
    De budgethouder kan meerdere personen zijn. Dat hangt af van het vonnis van de bewindvoering. In dat geval ondertekenen de verschillende budgethouders de IDO. 

  • de vertegenwoordiger van de vergunde zorgaanbieder

De bijlagen maken deel uit van de overeenkomst. Beide partijen moeten die voor akkoord ondertekenen. Verandert er iets aan de bijlage? Dan moeten beide partijen de bijlage aanpassen en opnieuw ondertekenen. De IDO zelf blijft onveranderd. 

Meer informatie vindt u in deel 3 van het document ‘Extra informatie’ bij de model-IDO PVBmodel-IDO RTHmodel-IDO MFC en model-IDO MFC-PAB. : ’Wie ondertekent de IDO?

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO