Moet een IDO vóór de start van de ondersteuning ondertekend zijn?

Het is belangrijk dat de IDO wordt gesloten vóór de zorg en ondersteuning van start gaan en dat beide partijen akkoord zijn met de inhoud. Op die manier is vooraf duidelijk welke ondersteuning men kan verwachten en hoeveel de geboden ondersteuning kan kosten. 

Goede en duidelijke afspraken bij de start van de ondersteuning zijn belangrijk om conflicten tijdens de ondersteuningsperiode te vermijden. 

Als er dringend nood is aan ondersteuning, moet de overeenkomst binnen de vijf dagen na de start van de ondersteuning gesloten worden.

De IDO wordt pas ondertekend als de inhoud duidelijk is voor beide partijen en als zij akkoord gaan met de gemaakte afspraken. 

Meer informatie vindt u in het document ‘Extra informatie’ bij de model-IDO PVBmodel-IDO RTHmodel-IDO MFC en model-IDO MFC-PAB.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO