Na hoeveel tijd is het raadzaam om het handelingsplan te herzien?

Het kwaliteitsbesluit van 4 februari 2011 stelt dat het handelingsplan op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd moet worden in overleg met de persoon met een handicap. Het besluit specificeert verder niet hoe vaak dat moet gebeuren. De gebruiker en de zorgaanbieder moeten daarover onderling afspraken maken en die afspraken opnemen in de IDO. Los van de gemaakte afspraak, kunnen beide partijen ook eerder een bespreking van het handelingsplan vragen.

Het VAPH en Zorginspectie oordelen dat de minimale vereiste ligt op 3 jaar voor meerderjarigen en 1 jaar voor minderjarigen.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO