24 februari 2023

110 initiatieven geselecteerd voor deelname aan pilootfase RTH

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceerde in de zomer van 2022 samen met het VAPH een oproep om in te tekenen op een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

231 verschillende organisaties dienden in totaal 341 initiatieven in. Alle ingediende aanvragen werden door de administratie en een speciaal hiervoor ingerichte commissie beoordeeld op formele ontvankelijkheid en op inhoud. 

Uiteindelijk selecteerde de commissie 110 initiatieven voor deelname aan de pilootfase. 113 verschillende organisaties zorgen voor de realisatie van die initiatieven. Zij kregen daarvoor op 1 januari 2023 een bijkomende erkenning rechtstreeks toegankelijke hulp.

Die organisaties engageren zich om gedurende het hele jaar 2023 nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp te ontwikkelen en uit te proberen. Ze focussen daarbij op heel uiteenlopende thema’s, zoals: 

  • inclusieve (vakantie-)opvang en vrije tijd
  • wegwijs in het zorglandschap
  • (voorbereiden op) inclusief naar school gaan, wonen en werken
  • preventieve ondersteuning voor zeer jonge kindjes met een vermoeden van handicap en hun ouders
  • … 

Samen met onder meer vertegenwoordigers van gebruikers, RTH-aanbieders en diensten ondersteuningsplan zullen we de initiatieven en de vernieuwingen die de initiatieven introduceren, van dichtbij volgen. We schakelen ook experts, ervaringsdeskundigen en academici in om na te denken over hoe we het RTH-beleid kunnen en moeten bijsturen, zodat het nog meer voldoet aan de vooropgestelde basisprincipes:

  • snel inzetbaar en flexibel aanpasbaar
  • vraaggericht en op maat
  • laagdrempelig en nabij
  • geïntegreerd en afgestemd met andere vormen van hulp- en dienstverlening

Op de webpagina over de pilootfase nieuw beleid voor rechtstreeks toegankelijke hulp vindt u alvast de lijst van de geselecteerde initiatieven. Die pagina zal in de loop van 2023 verder aangevuld worden met interessante info over de ontwikkelingen binnen de pilootfase en de verschillende initiatieven.

Lees meer over rechtstreeks toegankelijke hulp

Lees alle nieuwsberichten