24 april 2023

Tegemoetkomingen voor configuraties: hulpmiddelen met aanvullingen

Bepaalde hulpmiddelen zijn samengesteld uit verschillende onderdelen of aanvullingen die aansluiten bij uw persoonlijke behoeften. Die aanvullingen worden al vermeld in de refertelijst: bij elke aanvulling wordt vermeld dat het om een aanvulling gaat en op welk hulpmiddel het een aanvulling is. Om de aanvraag van tegemoetkomingen voor hulpmiddelen met aanvullingen te vereenvoudigen, kunnen die als één geheel of ‘configuratie’ worden behandeld. Zo kunnen de refertebedragen van het hulpmiddel en de aanvullingen bij elkaar opgeteld worden.

Hoe vraagt u een tegemoetkoming voor een configuratie aan?

Als u een tegemoetkoming voor een configuratie wilt aanvragen, is het belangrijk om de noodzaak en gebruiksfrequentie van zowel het hulpmiddel als van elke aanvulling apart te motiveren.

Een tegemoetkoming voor een hernieuwing van een configuratie kunt u aanvragen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Als er bij de nieuwe aankoop een of meerdere aanvullingen worden toegevoegd aan de configuratie die nog niet bij de vorige configuratie werden aangevraagd, volstaat het om de noodzaak van de extra aanvullingen te motiveren op het aanvraagformulier. Daarvoor is geen apart verslag van een multidisciplinair team (adviesrapport, module D) nodig.

Terugbetaling van een configuratie

De leverancier moet het hulpmiddel en de verschillende aanvullingen apart vermelden op de factuur. Als een aanvulling niet op de factuur staat, kunt u daarvoor geen tegemoetkoming krijgen van het VAPH. De verschillende bedragen worden vervolgens bij elkaar geteld. U krijgt de som van de toegekende refertebedragen uitbetaald.

Let op: als er basiskosten van toepassing zijn, trekt het VAPH die af van de totale prijs.
Lees meer over de terugbetaling en basiskosten

Dient u een aanvraag in via de procedure voor een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ)? Dan worden de meerkosten boven op de toegekende refertebedragen bepaald door de refertebedragen van het toestel en van de aanvullingen samen te tellen. Als de totale kostprijs van het hulpmiddel en de aanvullingen 300 euro meer bedraagt dan de samengetelde refertebedragen, kunt u een aanvullende tegemoetkoming aanvragen bij de bijzondere bijstandscommissie (BBC).

Voorbeelden

  • Voor de aanvraag van een statische matras (371,32 euro) met een 30°-zijligkussen (180 euro) en een zwevende-hielenkussen (120 euro) kan het VAPH een tegemoetkoming verlenen van 671,32 euro als de noodzaak van zowel de matras als van beide aanvullingen is aangetoond.
  • Voor een autoaanpassing bestaande uit een bodemverlaging (refertebedrag: 8750 euro) en een elektrische lier (1300 euro) kan het VAPH in totaal een tegemoetkoming verlenen van 10.050 euro. Als het bedrag op de factuur meer dan 10.350 euro bedraagt, kunt u een aanvraag in het kader van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte indienen.

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen

Op zoek naar meer informatie over hulpmiddelen en aanpassingen? Die vindt u op www.vaph.be, en in de brochure ‘Hulpmiddelen en aanpassingen’. U kunt de brochure online bekijken, een gedrukt exemplaar bestellen, of een luisterversie aanvragen. 
Naar de brochure