14 juli 2023

Vernieuwde brochure over rechten en plichten

De brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ gaat over de kwaliteit van de zorg en de zorg voor kwaliteit waarop zorggebruikers recht hebben als ze ondersteuning krijgen van een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp, of een dienst ondersteuningsplan.

De brochure bevat gedetailleerde informatie over zowel de rechten als de plichten. De nieuwe versie bevat ook informatie over de modeldocumenten voor een individuele dienstverleningsovereenkomst die recent gelanceerd werden.

U kunt de brochure online raadplegen of een of meerdere gedrukte exemplaren bestellen. De brochure is ook in gesproken vorm te verkrijgen.

Ga naar de brochure

Hebt u nog exemplaren van de vorige editie (februari 2022), dan vragen we u om die niet meer te verspreiden.

Nog meer informatie vindt u op de VAPH-website, in het webluik ‘Rechten en plichten’.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen