28 september 2023

COVID-19-informatie

Alle informatie vanuit het VAPH rond het coronavirus is te vinden via de pagina Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus.

Naar aanleiding van enkele vragen die we recent ontvingen rond materialen, testen, registratie van besmettingen …, herhalen we nog even waar u alle informatie kunt vinden:

Testen en mondmaskers

Eind april 2023 informeerden we vanuit het VAPH richtlijnen rond testen en aanbevelingen over het dragen van mondmaskers in de zorgsector, rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie (beheersniveau 1). Informatie rond de teststrategie vindt u in Infonota INF/23/22 - Aanpassing testingstrategie en isolatie in de zorg en update beheersniveaus | VAPH. In die nota wordt ook toegelicht dat het VAPH niet meer verwacht dat het aantal besmettingen doorgegeven wordt.

Vaccinatie

Vlaanderen gaat vanaf midden september 2023 van start met de nieuwe COVID-19-vaccinatiestrategie. Daarover publiceerden we in juli het nieuwsbericht Start nieuwe COVID-19-vaccinatiestrategie vanaf midden september. Voor personen die bij een zorgaanbieder verblijven, kunt u als zorgaanbieder zelf afspraken maken met de gebruikers en hun netwerk over de toediening van het vaccin. De persoon kan zichzelf laten vaccineren via zijn arts of apotheek of u kunt samenwerken met een arts of een apotheek. Meer informatie is ook te vinden via laatjevaccineren.be(opent nieuw venster) en het nieuwsbericht Vanaf midden september start nieuwe COVID-19 vaccinatiestrategie(opent nieuw venster) van het Departement Zorg. 

Beschermingsmaatregelen

U vindt alle informatie over de beschermingsmaatregelen in de preventieve en hygiënische maatregelen: informatie rond de basismaatregelen, ventileren en verluchten, het dragen van een mondmasker volgens eigen risicoanalyse. Het is uw verantwoordelijkheid als zorgaanbieder om - net als voorheen - voldoende voorraad te hebben. In principe is het daarbij de bedoeling dat u een voorraad aanhoudt die voldoende is om 3 maanden te overbruggen. Oude (vervallen) materialen moet u met de gepaste afvalstromen meegeven. Inzameling wordt niet voorzien, hergebruik is niet mogelijk.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen