21 september 2023

Crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp

Onlangs keurde de Vlaamse Regering een crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp goed. De maatregelen in het plan kwamen tot stand in nauw overleg met een ad-hoctaskforce waarin betrokkenen uit het veld vanuit alle sectoren mee voorstellen hebben geformuleerd. Het plan bevat heel wat maatregelen, zowel preventief als meer curatief, om op de korte en middellange termijn de vele vragen van kinderen en gezinnen beter te beantwoorden.

Het VAPH berichtte eerder deze week al over de bijkomende middelen die in het kader van dat crisis- en investeringsplan zullen worden ingezet. Wij geven u graag nogmaals mee waar u de nodige informatie vindt:

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen