7 maart 2024

Nieuw kanaal voor meldingen ernstige gebeurtenissen en incidenten grensoverschrijdend gedrag

Via het nieuws aan professionelen van 1 februari 2024 informeerden we u over de wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit van 4 februari 2011. Met de wijzigingen werd de meldingsplicht van ernstige gebeurtenissen regelgevend verankerd. 

Vanaf vandaag moeten dergelijke meldingen, net zoals meldingen van incidenten grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers (verplicht) en incidenten grensoverschrijdend gedrag door gebruikers ten aanzien van personeelsleden (vrijblijvend), via het e-loket mijnvaph.be gemeld worden. 

Zo worden al die meldingen (zowel ernstige gebeurtenissen als incidenten grensoverschrijdend gedrag) door iedereen via eenzelfde kanaal op een uniforme wijze ingevoerd. 

Meldingen ernstige gebeurtenissen moeten dus niet meer via mail gestuurd te worden en ook de formulieren voor meldingen GOG die tot nu toe gebruikt werden, werden offline gehaald. Als u inlogt in mijnvaph.be, zult u links een tabblad ‘meldingen’ zien waar u de mogelijkheid hebt om zowel een melding ernstige gebeurtenis als een melding grensoverschrijdend gedrag (ten aanzien van gebruikers of ten aanzien van personeel) toe te voegen en te verzenden.

Op onze website vindt u meer info over:

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen