10 juli 2024

Vervolgonderzoek nood aan praktische hulp voor zorgvragers uit prioriteitengroep 3

Mensen met een handicap uit prioriteitengroep 3 ervaren een grote nood aan praktische hulp in het dagelijks leven. In november 2023 lanceerde het VAPH een vervolgonderzoek naar de ondersteuningsnoden van die doelgroep. Dat onderzoek bouwt voort op een eerdere bevraging uit 2022 en focust specifiek op praktische ondersteuning, zoals hulp bij het huishouden, aankleden en wassen, aangeboden door thuiszorgvoorzieningen. 

2500 zorgvragers ontvingen een vragenlijst, maar liefst 1069 onder hen vulden ze in. Onze oprechte dank aan alle zorgvragers en hun netwerk die de tijd namen om de vragenlijst in te vullen. Het bracht ons heel wat kennis bij over het huidige gebruik van praktische hulp en in welke mate ook het aanbod van de thuiszorgvoorzieningen gekend is.

U vindt de volledige onderzoeksdocumenten op de pagina Prioriteitengroep 3 en praktische hulp in de rubriek ‘wetenschappelijk onderzoek’ op onze website. Het gaat hierbij in de eerste plaats om een beleidsdocument. Dat beleidsdocument geeft een samenvatting van de verschillende beleidsconclusies die afgeleid worden uit de bijgevoegde analysedocumenten. Daarnaast vindt u ook een document dat aantoont hoe de steekproef is opgebouwd. Wilt u graag de belangrijkste conclusies én beleidsaanbevelingen toegelicht zien, dan verwijzen we u graag naar de presentatie.

In het najaar zullen de resultaten van dit VAPH-onderzoek worden samengevoegd met die van een extern onderzoek (‘Gebruik en toegankelijkheid van thuiszorgvoorzieningen voor personen met een handicap’ door onderzoekers van de Thomas More-hogeschool). Dat onderzoek belicht de knelpunten en opportuniteiten van thuiszorgvoorzieningen voor personen met een handicap, door zowel doorverwijzende instanties als thuiszorgvoorzieningen te bevragen. Meer informatie daarover volgt in het najaar.

Hebt u vragen over dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij de onderzoekers: beleid@vaph.be

Lees alle nieuwsberichten