Gemachtigde experts
Voor VAPH-professionelen

Vergoeding

De kosten voor een gespecialiseerd persoonlijk advies door een gemachtigde expert worden betaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft een basisbedrag van 410 euro vastgesteld dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Vanaf 1 juli 2020 is het geïndexeerde bedrag 449,73 euro. Ook de vervoerskosten van de expert zijn ten laste van het VAPH.
 

De gemachtigde expert mag de persoon met een handicap een hogere kostprijs aanrekenen. Hij moet de persoon met een handicap en het VAPH daarvan op voorhand op de hoogte brengen. De persoon met een handicap moet de extra kosten zelf betalen.

De expert bezorgt het document van de schuldvordering voor zijn expertadvies en het document voor aanvraag van vergoeding voor verplaatsingskosten aan het provinciaal kantoor van de woonplaats van de persoon met een handicap.

Formulieren