Gemachtigde experts

Vergoeding

De kosten voor een gespecialiseerd persoonlijk advies door een gemachtigd expert zijn voor rekening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De minister bepaalt het bedrag van de vergoeding. Op dit ogenblik bedraagt die maximaal 410 euro zonder indexering. Ook de vervoerskosten van de expert zijn ten laste van het VAPH.

De gemachtigde expert mag de persoon met een handicap een hogere kostprijs aanrekenen. Hij moet de persoon met een handicap en het VAPH daarvan op voorhand op de hoogte brengen. De persoon met een handicap moet de extra kosten zelf bijpassen.

De expert bezorgt het document van de schuldvordering voor een expertise en het document voor aanvraag van vergoeding voor verplaatsingskosten aan het provinciaal kantoor van de woonplaats van de betrokkene.

Formulieren

Aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten (kosten gemaakt vanaf 1 juli 2021)

Aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten (kosten gemaakt vanaf 1 juli 2020)