Forensische VAPH-units
Voor VAPH-professionelen

Subsidiëring

De subsidiëring van de forensische VAPH-units verloopt op dezelfde wijze als de subsidiëring van de andere diensten die met personeelspunten en werkingsmiddelen werken.

De subsidie voor een plaats in een forensische VAPH-unit bedraagt op jaarbasis 87 personeelspunten en 6.481 euro werkingsmiddelen.

Een forensische VAPH-unit kan maximaal 3 % van de personeelspunten omzetten in bijkomende werkingsmiddelen tegen een bedrag per personeelspunt.

De units moeten een bezettingsgraad van 90 % behalen. Bij een lagere bezetting worden de personeels- en werkingssubsidies verminderd in verhouding tot de werkelijk bereikte bezetting.

De begeleidingsovereenkomsten van personen die in de forensische VAPH-units verblijven, worden geregistreerd in de geïntegreerde registratietool (GIR) van het VAPH. Meer informatie daarover vindt u in de handleiding van de GIR. De registraties zijn alleen zichtbaar voor het VAPH en voor de unit waar de betrokkene verblijft/verbleef.

E-loket GIR

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de betalingen van voorschotten en afrekeningen van de betrokken organisaties aanpassen.

Documenten