Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis
Voor VAPH-professionelen

Subsidiëring

De subsidiëring van de projecten die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, verloopt op dezelfde manier als de subsidiëring van de andere diensten die met personeelspunten en werkingsmiddelen werken.

Maximaal 3 % van de personeelspunten kan omgezet worden in bijkomende werkingsmiddelen tegen een bedrag per personeelspunt.

De projecten dienen jaarlijks voor 30 maart van het volgende jaar een verslag in bij het VAPH omtrent hun inspanningen in de gevangenis, de bereikte cliënten, de samenwerking met andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van geïnterneerden en gedetineerden, knelpunten en opportuniteiten ... Het verslag wordt opgemaakt met behulp van een sjabloon dat door het VAPH wordt gemaakt. 

Er worden geen gegevens geregistreerd over de ondersteunde personen in de geïntegreerde registratietool (GIR).

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de betalingen van voorschotten en afrekeningen van de betrokken organisaties aanpassen.