Wat betekent de term ‘ lasthebber’?

De term ‘lasthebber’ wordt uitgelegd in het document ‘Extra informatie’ bij de model-IDO PVBmodel-IDO RTHmodel-IDO MFC en model-IDO MFC-PAB.

De lasthebber treedt op voor de gebruiker voor bepaalde aspecten die in een overeenkomst staan. De gebruiker kiest de lasthebber. Dat moet vóór de gebruiker handelingsonbekwaam wordt. De opdracht van de lasthebber stopt wanneer de gebruiker onbekwaam zou worden.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO