Wat moet precies gemeld worden in het kader van GOG?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) ten aanzien van een gebruiker moet gemeld worden als het gedrag gepleegd werd door:

  • een andere gebruiker
  • een personeelslid
  • een derde die handelt in opdracht van de dienst of zorgaanbieder (vrijwilliger, onderaannemer …)
  • een derde onafhankelijk van de dienst of zorgaanbieder (binnen de hulpverleningscontext)

Meer informatie: www.vaph.be/gog/algemeen

Het is aan de zorgaanbieder om bij elk incident een inschatting te maken of er al dan niet sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Dat is een feitelijke ad-hocappreciatie waarvoor geen sluitende juridische definitie kan worden gegeven. Wel kan gesteld worden dat elke gedraging van seksuele aard waarvan er een vermoeden is dat ze niet met wederzijdse toestemming gesteld werd, als grensoverschrijdend kan beschouwd worden.

Situaties waarin gedrag van een gebruiker gewoonlijk met normale al dan niet pedagogische corrigerende maatregelen kunnen aangepakt worden, en die niet als traumatisch beschouwd kunnen worden, moeten niet gemeld worden.