Vraagverheldering

Om te weten welke vormen van ondersteuning het meest geschikt en nodig zijn, is het belangrijk dat wordt nagegaan hoe iemand leeft en wilt leven, wat zijn sterktes en zwaktes zijn, welke ondersteuning hij al heeft en welke nog niet ... Dat proces heet een proces van vraagverheldering. Tijdens dat proces staan de noden en wensen van de persoon met een handicap centraal.