Presentatie infosessie correctiefase 2 - november 2019

19.11.2019
Documenttype:
Presentatie

Het VAPH organiseerde in november 2019 infosessies over correctiefase 2. We lichtten toe wat correctiefase 2 is, wat de aanleiding voor de aanpassing van budgetten is, wie er impact van ondervindt, hoe de aanpassingen worden doorgevoerd en wat de gevolgen kunnen zijn.

 

De infosessie dateert van vóór de bijsturing van correctiefase 2 in het voorjaar van 2021, toen beslist werd de daling van persoonsvolgend budgetten te beperken tot 15 %.