Hoe gaat het VAPH om met mijn persoonlijke gegevens?

Het VAPH respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, conform de wet- en regelgeving en in het bijzonder de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonlijke gegevens die het VAPH opvraagt, worden vertrouwelijk behandeld. Medische gegevens worden verwerkt onder toezicht van een arts. Gegevens die het VAPH opvraagt, worden gebruikt om onze wettelijke opdrachten uit te voeren.

In uitvoering van zijn wettelijke opdrachten deelt het VAPH persoonsgegevens met andere organisaties. De uitwisseling vindt plaats onder toezicht van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Informatie daarover vindt u op de pagina Machtiging. Meer info over de verwerking leest u in onze disclaimer.