24 april 2023

De terugbetaling van een hulpmiddel of aanpassing

Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en het hulpmiddel of de aanpassing pas daarna aankoopt.

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet er een bewijs van aankoop zijn. Het is niet altijd mogelijk om een factuur voor te leggen, bijvoorbeeld voor kosten van vervoer met de eigen wagen of voor aankopen via een app of een webstore. Daarom kunnen vanaf 1 april 2023 ook andere aankoopbewijzen aanvaard worden, zoals een kasticket.

Normaal gezien betaalt u eerst zelf het bedrag van het hulpmiddel of de aanpassing aan de leverancier. U bezorgt het betaalbewijs vervolgens via het e-loket mijnvaph.be of per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats. Het VAPH betaalt nadien het bedrag van de factuur gedeeltelijk of volledig aan u terug.

U kunt er echter ook voor kiezen om het VAPH toestemming te geven om rechtstreeks aan de leverancier te betalen. U volgt dan de ‘derdebetalersregeling’. Het VAPH stelt een formulier ter beschikking waarmee u het VAPH de toestemming kunt geven om rechtstreeks aan de leverancier te betalen. Alternatieven, zoals verklaringen die door een leverancier zelf zijn opgemaakt, zal het VAPH niet meer aanvaarden.

Naar het formulier

Lees meer over de terugbetaling van hulpmiddelen en aanpassingen


 

Vrouw in rolstoel met papieren in de hand zit aan haar bureau
Foto: Shutterstock

Op zoek naar meer informatie over hulpmiddelen en aanpassingen? Die vindt u op www.vaph.be, en in de brochure ‘Hulpmiddelen en aanpassingen’. U kunt de brochure online bekijken, een gedrukt exemplaar bestellen, of een luisterversie aanvragen.
Naar de brochure