4 april 2023

Herinnering in te dienen documenten juni 2023

We herinneren gesubsidieerde, vergunde of erkende organisaties eraan dat een aantal documenten uiterlijk op 30 juni bij het VAPH moeten ingediend worden.

1. Indienen zelfevaluaties beleidsplannen

Sinds 2019 zijn vergunde zorgaanbieders verplicht om een beleidsplan op te maken. Na een eerste positieve screening van het beleidsplan wordt jaarlijks een zelfevaluatie van het beleidsplan verwacht. De deadline voor het indienen van die zelfevaluatie is verschoven naar 30 juni. Concreet wil dat zeggen dat de zelfevaluatie voor het jaar X verwacht wordt ten laatste op 30.6.X+1.

In een eerdere infonota werden ook enkele aandachtspunten meegegeven voor de zelfevaluatie (zie infonota INF/22/50).

U kunt de zelfevaluatie indienen door gebruik te maken van het formulier Zelfevaluatie van het beleidsplan. Het gebruik van het formulier is niet verplicht maar is wel minstens een leidraad voor welke informatie duidelijk terug te vinden moet zijn in de zelfevaluatie.

U dient de zelfevaluatie van uw beleidsplan in via erkenningen@vaph.be. 

2. Indienen jaarverslag CAR en DOP

Voor de centra voor ambulante revalidatie (CAR) en de diensten ondersteuningsplan (DOP) ligt de deadline voor het indienen van het jaarverslag van het voorgaande jaar, 2022, op 30 juni 2023. Jaarverslagen die eerder klaar zijn, mogen eerder ingediend worden.

Voor de centra voor ambulante revalidatie vindt u meer informatie en aandachtspunten over het jaarverslag in infonota INF/21/28.

Voor de diensten ondersteuningsplan vindt u meer informatie en het modeljaarverslag op de website van het VAPH.

3. Indienen financieel verslag

Conform het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 moet iedere organisatie die gesubsidieerd, erkend of vergund is door het VAPH een financieel verslag opmaken en dat over te maken via jaarrekeningen@vaph.be uiterlijk op 30 juni volgend op het afgesloten boekjaar. Meer informatie vindt u in infonota INF/AFZ/18/29.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen