Diensten ondersteuningsplan [DOP]

Erkenningsvoorwaarden

Een dienst ondersteuningsplan wordt erkend voor een aantal begeleidingen.

De erkenningsvoorwaarden voor een dienst ondersteuningsplan (DOP) zijn:

 • opgericht zijn als vereniging zonder winstoogmerk
  De dienst moet opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. In de raad van bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk zijn minstens de volgende partijen vertegenwoordigd:
  • voorzieningen en diensten die erkend zijn door het VAPH
  • de reguliere diensten
  • verenigingen voor personen met een handicap
  • multidisciplinaire teams die erkend zijn door het VAPH
 • beheersovereenkomst gesloten hebben met het VAPH
  De dienst moet de beheersovereenkomst met het VAPH gesloten hebben. De beheersovereenkomst omvat minstens de volgende elementen:
  • de manier waarop alle doelgroepen bereikt worden in functie van afspraken met de andere diensten ondersteuningsplan van de provincie;
  • de manier waarop handicapspecifieke deskundigheid wordt ingezet voor eventuele specifieke doelgroepen;
  • de manier waarop structureel samengewerkt wordt met de reguliere diensten;
  • de manier waarop samengewerkt wordt met de mentororganisatie;
  • het aantal gerealiseerde ondersteuningsplannen per werkingsjaar;
  • de inzet van sociale netwerken en reguliere diensten in de ondersteuningsplannen;
  • de manier waarop een evenredige vertegenwoordiging van de verenigingen voor personen met een handicap in de raad van bestuur gerealiseerd wordt.
 • vorming volgen bij de mentororganisatie
  De dienstverlening van de dienst wordt uitgevoerd door werknemers van de dienst, onder directe aansturing van de verantwoordelijke van de dienst.
  Elke begeleider van de dienst volgt de vorming die aangeboden wordt door de mentororganisatie.
 • deelnemen aan het driejaarlijks overleg
  De dienst neemt deel aan het driejaarlijks overleg en verbindt er zich toe de afspraken na te komen die gemaakt zijn in dat overleg of naar aanleiding ervan.

Het jaarverslag en het financieel verslag worden ingediend uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het werkingsjaar. Het indienen van het jaarverslag en het financieel verslag is een erkenningsvoorwaarde. Vanaf 2020 wordt een nieuw modeljaarverslag opgelegd.

Per provincie kunnen maximaal drie diensten vergund, erkend en gesubsidieerd worden. Voor de toepassing van het besluit behoort het tweetalige gebied Brussel - Hoofdstad tot de provincie Vlaams-Brabant.

De diensten reserveren, op vraag van het VAPH, het aantal begeleidingen dat het VAPH vaststelt voor de begeleiding van personen met een handicap die zich op verzoek van het VAPH laten begeleiden door de dienst voor de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget. Dat aantal kan fluctueren.

De dienst is verplicht om, in samenwerking met de andere erkende diensten van de provincie, in elke gemeente van de provincie minstens één contactpunt te realiseren. Als er verschillende diensten zijn binnen één provincie, moeten er afspraken daarvoor gemaakt worden.

De contactpunten worden georganiseerd in samenwerking met lokale overheden en welzijnsoverleg. De dienst werkt nauw samen met organisaties voor welzijnswerk.

De dienst organiseert een permanente bereikbaarheid tijdens de kantooruren.

Op verzoek van de zorgvrager vindt de dienstverlening plaats in de verblijfplaats van de zorgvrager.