Diensten ondersteuningsplan [DOP]

Documenten voor diensten ondersteuningsplan

502 documenten
november 2022

Met dit formulier geeft een persoon met een handicap u de toestemming om de gegevens over zijn aanvraag voor ondersteuning op te vragen.

 

 

16/11/2022

Antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over de deelbudgetten voor de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2).

26/10/2022

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van besluit goed over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). PAB-budgethouders zullen vanaf 1 december 2022 hun budget ruimer kunnen inzetten om meer zorg op hun maat te organiseren.

21/10/2022

Cijfers tonen aan dat een nieuwe COVID-19-golf is begonnen. De nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid bij zorgaanbieders.

21/10/2022

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.  Deze update actualiseert de contactgegevens van het Outbreak Support Team.

08/9/2022

De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf 12 september de herfstcampagne voor het COVID-19-vaccinatieprogramma op te starten met aangepaste vaccins. Tijdens de herfstcampagne zal een herfstprik voorzien worden voor de Vlaamse bevolking vanaf 18 jaar. Dus ook voor gebruikers en personeel van zorgcollectiviteiten.

06/9/2022

In dit document vindt u de geïndexeerde barema's vanaf 1 september 2022. 

22/8/2022

U kunt momenteel  een COVID-19-vaccinatie aanbieden aan alle medewerkers van uw organisatie. Mogelijk hebt u dat intussen al gedaan. Tegelijk weet u wellicht dat er vaccins op komst zijn die aangepast zijn aan een omikronvariant. Als u nog geen vaccinatie hebt aangeboden, kan dat leiden tot aarzeling bij u en uw personeel of u nu niet beter wacht op een aangepast vaccin. Hebt u wel al de vaccinatie aangeboden, dan zijn uw medewerkers misschien bezorgd dat zij hun kans op een aangepast vaccin gemist hebben. In deze infonota verduidelijken we de mogelijkheden.

11/8/2022

Via infonota INF/22/35 - Herstcampagne COVID-19-vaccinatie van 18 juli 2022 werd geïnformeerd dat het personeel in een zorginstelling via een collectief vaccinatiemoment een herfstprik kon krijgen. Via deze infonota wordt bijkomend geïnformeerd over de prioritaire vaccinatie van zorgpersoneel dat niet via een collectief vaccinatiemoment gevaccineerd kan worden.

18/7/2022

De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf september de herfstcampagne van het COVID-19-vaccinatieprogramma op te starten. Tijdens de herfstcampagne zal, conform de beslissing van de IMC Volksgezondheid van 6 juli 2022, een boosterprik voorzien worden voor doelgroepen die in deze infonota verder toegelicht zullen worden.

Ziekenhuizen en zorgcollectiviteiten kunnen in juli en augustus ook een boosterprik collectief toedienen aan personeel.