Diensten ondersteuningsplan [DOP]
Voor VAPH-professionelen

Erkenning aanvragen

Op dit ogenblik is er in elke provincie een dienst ondersteuningsplan erkend.

Als u een erkenning dienst ondersteuningsplan wilt aanvragen, neem dan contact op met het VAPH via erkenningen@vaph.be.