Diensten ondersteuningsplan [DOP]
Voor VAPH-professionelen

Uw cliënten registreren: wat?

Registratie binnen de twee weken

Alle registraties van de diensten ondersteuningsplan moeten geregistreerd worden binnen de twee weken na de begeleidingsdatum.

U registreert:

 • Datum: datum waarop de begeleiding uitgevoerd werd
 • Soort begeleiding:
  • eerste contact: het ogenblik waarop de persoon met handicap, de ouders van de persoon met een handicap of de vertegenwoordigers de eerste keer contact opnemen. Dat kan zowel telefonisch als per e-mail. U kunt dat maar één keer registreren.
  • kennismakingsgesprek: de gesprekken tussen de DOP en de persoon met een handicap, zijn ouders en/of vertegenwoordigers. Er kan tweemaal een kennismakingsgesprek geregistreerd worden.
  • begeleiding: de begeleidingen die gepresteerd worden, die uiteraard meerdere keren kunnen geregistreerd worden.
  • stoppen: U registreert stoppen wanneer het traject wordt stopgezet. Wanneer u dat registreert geeft u ook aan wat het resultaat van de begeleidingen is: kennismakingsgesprek, ondersteuningsplan DOP, ondersteuningsplan PVB, vroegtijdige stopzetting of geen ondersteuningsplan.
 • Resultaat begeleiding: dat is geen verplicht veld:
  • kennismakingsgesprek
  • een ondersteuningsplan DOP
  • een ondersteuningsplan PVB
  • vroegtijdige stopzetting
  • geen ondersteuningsplan