Consulentenwerkingen
Voor VAPH-professionelen

Erkenningsvoorwaarden

Het VAPH kan per provincie een consulentenwerking erkennen en subsidiƫren.

Een consulentenwerking moet aan al de volgende voorwaarden voldoen om erkend te worden en te blijven:

  • opgericht zijn door een vereniging zonder winstoogmerk, als een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en met een sociaal oogmerk, of door een openbaar bestuur;
  • over expertise beschikken in beeldvorming, begeleiding en kennisverspreiding rond personen met een handicap of met een vermoeden van handicap en bijkomende psychische problemen;
  • de verbintenis aangaan om op elke vraag naar consulentenwerking in te gaan.

De erkenning wordt verleend voor een periode van minstens een jaar en maximaal vijf jaar.

Het VAPH kan de erkenning die het verleend heeft aan de opdrachthouder consulentenwerking opschorten of intrekken als een van de bovenstaande voorwaarden niet meer vervuld is.