Consulentenwerkingen
Voor VAPH-professionelen

Aan wie kan een consulentenwerking ondersteuning bieden?

Een consulentenwerking kan ondersteuning bieden aan personen die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen én bijkomend psychische problemen hebben: 

  • door het VAPH erkend zijn als persoon met een handicap;
  • over een jeugdhulpverleningsbeslissing beschikken;
  • een vermoeden van handicap hebben. 

Wie kan consulentenwerking aanvragen?

  • een aanbieder van zorg en ondersteuning;
  • een persoon met een (vermoeden van) handicap;
  • het netwerk van een persoon met een (vermoeden van) handicap.

Consulentenwerking moet altijd aangevraagd worden bij de consulentenwerking die erkend is voor de provincie waar de persoon met een (vermoeden van) handicap woont. 

Als de persoon met een (vermoeden van) handicap in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woont, moet consulentenwerking aangevraagd worden bij de consulentenwerking voor Vlaams-Brabant en Brussel.