Consulentenwerkingen
Voor VAPH-professionelen

Wat is een consulentenwerking?

De consulentenwerkingen beschikken over expertise in probleemanalyse en beeldvorming rond personen met een (vermoeden van) handicap en bijkomende psychische problemen. Ze vormen een brug tussen de sector voor mensen met een handicap en de sector geestelijke gezondheidszorg.

Ze bieden expertise aan bij vastgelopen situaties. Het doel daarbij is de persoon met een (vermoeden van) handicap in de reguliere woon-leefsituatie te laten blijven of er zo snel mogelijk naar te laten terugkeren. Indien nodig verwijzen ze de persoon in kwestie door naar meer gepaste ondersteuning. 

De consulentenwerking werkt daarvoor samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning én met het netwerk van de cliënt. De consulentenwerking coördineert die samenwerking.

Ze stellen een begeleidingsplan op en bieden ondersteuning bij de implementatie ervan. De consulentenwerkingen betrekken alle relevante actoren uit de omgeving van de gebruiker bij de uitvoering van hun activiteiten. Ze zorgen tevens voor kennisoverdracht aan professionelen uit andere sectoren. 

Daarnaast kunnen de consulentenwerkingen ingeschakeld worden door het VAPH voor casemanagement onder intensieve bemiddeling. Binnen deze opdracht zoeken ze samen met de betrokken partner(s) naar een ondersteuning op maat. 

In elke provincie is er een consulentenwerking actief. Personen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen een beroep doen op de consulentenwerking voor Vlaams-Brabant en Brussel.

Consulentenwerking kan zowel ambulant als mobiel geboden worden.