Documenten en formulieren

Resultaten

maart 2016

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

26/2/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap

26/2/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van flexibele aanbodcentra voor meerderjarige personen met een handicap

februari 2016

Tijdens de infosessies aan gebruikers gaf de Vereniging voor Personen met een Handicap (VFG) een algemene toelichting over persoonsvolgende financiering.

19/1/2016

Ministerieel besluit van 19 januari 2016 betreffende de bepaling van het L-urencontingent voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

15/1/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin